100,0 %
0,0 %

CDA

BIJ1

PVV

D66

Fractie Den Haan

PvdA

SGP

VVD

Groep Van Haga

SP

FVD

JA21

Volt

GL

DENK

CU

BBB

PvdD


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle ouders even mondig zijn en om verschillende redenen niet altijd even goed de weg weten naar de school;

constaterende dat de procedure rond het schooladvies moet worden opgenomen in de schoolgids, maar daarin niet staat welke stappen ouders kunnen zetten om meer informatie in te winnen of in gesprek te gaan over het advies;

verzoekt de regering, om samen met vertegenwoordigers van ouderverenigingen en -stichtingen handreikingen te ontwikkelen om de betrokkenheid van minder mondige ouders en ouders die om andere redenen niet altijd goed de weg weten naar de school te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Kwint

Peters

Van Meenen

Bisschop

Paul

Westerveld

Beertema