Wetsvoorstel 35572 - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 november 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Ter informatie
Amendement
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)