Wetsvoorstel 35572 - 15 september 2020
Indieners: Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)