Stemming

Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoek doen naar invoering van een vlakke, uniforme CO2-heffing

44,7 %
55,3 %


50PLUS

D66

vKA

Van Haga

SGP

PVV

PvdD

CU

VVD

Krol

PvdA

DENK

GL

CDA

SP

FVD


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dreigt belangrijke klimaatdoelen, waaronder het Urgendadoel, niet te gaan halen;

constaterende dat het huidige voorstel voor een CO2-heffing alleen van toepassing is op de industrie en alleen op de zogenoemde vermijdbare emissies;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een vlakke, uniforme CO2-heffing die van toepassing kan zijn op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen in alle economische sectoren, en de Kamer voor de zomer van 2021 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Snels

Beckerman


Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoek doen naar invoering van een vlakke, uniforme CO2-heffing

2020-11-11
Dossier: 35572
Indiener(s): Bart Snels (GL), Sandra Beckerman , Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-63.html