Stemming

Amendement van het lid Van Otterloo over een nominale stijging van de ouderenkorting gedekt door een verlaging van de maximale arbeidskorting

14,7 %
85,3 %


DENK

50PLUS

PvdA

vKA

CU

FVD

SP

SGP

Van Haga

D66

PVV

CDA

Krol

PvdD

GL

VVD


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO

Ontvangen 2 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt «€ 55» vervangen door «€ 158».

II

In artikel XVIII, onderdeel B, wordt «€ 55» vervangen door «€ 158».

III

In artikel XXXIX, onderdeel A, onder 4, wordt «€ 184» vervangen door «€ 154» en wordt «€ 324» vervangen door «€ 294».

IV

In artikel XXXIX, onderdeel C, onder 4, wordt «€ 184» vervangen door «€ 154» en wordt «€ 324» vervangen door «€ 294».

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de ouderenkorting van artikel 8.18 Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 22b Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), nadat de inflatiecorrectie van de artikelen 10.1 Wet IB 2001 en 22d Wet LB 1964 per 1 januari 2021 zijn toegepast, met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd met € 158. Dit is een additionele verhoging van € 103 ten opzichte van de voorgenomen verhoging van € 55 in het voorstel van wet. De additionele verhoging van de ouderenkorting kost structureel € 182 miljoen. Met dit amendement wordt ter dekking tevens een verlaging van € 30 bewerkstelligd van de voorgestelde verhoging van de maximale arbeidskorting in het tweede en derde opbouwtraject van artikel 8.11 Wet IB 2001 en artikel 22a Wet LB 1964 per 1 januari 2021, nadat de inflatiecorrectie van de artikelen 10.1 Wet IB 2001 en 22d Wet LB 1964 per 1 januari 2021 zijn toegepast.

Van Otterloo


Amendement van het lid Van Otterloo over een nominale stijging van de ouderenkorting gedekt door een verlaging van de maximale arbeidskorting

2020-11-02
Dossier: 35572
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-25.html