Stemming

Motie van het lid Stoffer over de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 niet door laten gaan

30,7 %
69,3 %


VVD

DENK

50PLUS

FVD

SGP

GL

SP

D66

CU

vKA

PvdA

CDA

PVV

Krol

Van Haga

PvdD


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voorgesteld wordt om de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in 2021 met € 113 te verlagen, en in 2022 met € 77 te verhogen;

constaterende dat met name inkomensgroepen met een totaal inkomen vanaf ongeveer € 60.000 hier gevolgen van ondervinden;

overwegende dat deze beperkte aanpassingen in de IACK nauwelijks effect hebben op het arbeidsaanbod;

overwegende dat het wenselijk is om gezinnen met kinderen in lage- en middeninkomensgroepen financieel te ondersteunen;

overwegende dat een verlaging van de IACK en een verhoging van het kindgebonden budget veel positieve gevolgen heeft, zoals een verkleining van de belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners en een verbetering van de koopkracht van lage en middeninkomens en van gezinnen met kinderen;

verzoekt de regering, de voorgestelde verhoging van de IACK in 2022 niet door te laten gaan, en het vrijkomende budget in te zetten voor een verhoging van het kindgebonden budget in 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer


Motie van het lid Stoffer over de verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 niet door laten gaan

2020-11-11
Dossier: 35572
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-67.html