Stemming

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement

100,0 %
0,0 %


CDA

50PLUS

VVD

DENK

FVD

PvdA

SGP

PvdD

PVV

CU

Van Haga

Krol

SP

GL

D66

vKA


Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige box 3-regeling uitgaat van een fictief rendement;

overwegende dat deze regeling onrechtvaardig kan uitpakken;

overwegende dat door de Hoge Raad werd geoordeeld dat er bij verlies vanwege de huidige box 3-regeling sprake is van een schending van het eigendomsrecht;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe belastingplichtigen de mogelijkheid kan worden geboden om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet


Motie van de leden Van Haga en Baudet over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement

2020-11-11
Dossier: 35572
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-70.html