Kamerstuk 35572-58

Motie van het lid Alkaya c.s. over een einde maken aan vrijstellingen en ontheffingen voor de zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman , Mahir Alkaya , Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-58.html
ID: 35572-58

26,7 %
73,3 %

50PLUS

CU

SGP

Van Haga

GL

SP

PvdA

D66

Krol

vKA

VVD

FVD

PVV

PvdD

DENK

CDA


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S.

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grootverbruikers verschillende vrijstellingen en ontheffingen kennen;

overwegende dat hiermee juist de grootste uitstoters het minst tot verduurzaming worden geprikkeld;

van mening dat dit haaks staat op het principe «de vervuiler betaalt»;

overwegende dat dit eerlijk en effectief klimaatbeleid in de weg staat;

verzoekt de regering, een einde te maken aan alle vrijstellingen en ontheffingen voor de gehele zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Beckerman

Van Raan