Kamerstuk 35572-7

Amendement van het lid Alkaya over verhoging van de vennootschapsbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 6 oktober 2020
Indiener(s): Mahir Alkaya
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-7.html
ID: 35572-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 6 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XXVI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «25%» vervangen door «30%».

II

In artikel XXXVII wordt in de voorgestelde tarieftabel «25%» vervangen door «30%».

Toelichting

Door de voorgestelde wijziging wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van in 2021 meer dan € 245.000 of van in 2022 meer dan € 395.000 verhoogd van 25% naar 30%.

Alkaya