Kamerstuk 35572-65

Motie van het lid Van Raan over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-65.html
ID: 35572-65

50,7 %
49,3 %

Krol

SGP

DENK

CU

FVD

PVV

D66

PvdD

Van Haga

GL

SP

VVD

CDA

vKA

PvdA

50PLUS


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, ondanks de kabinetsinzet, de productie van nieuw plastic blijft groeien;

constaterende dat de productie van nieuw plastic bijdraagt aan klimaatverandering en milieuvervuiling;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat), en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan