Kamerstuk 35572-62

Motie van het lid Nijboer over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-62.html
ID: 35572-62

100,0 %
0,0 %

PvdA

D66

vKA

CDA

SP

Krol

PVV

FVD

GL

Van Haga

DENK

CU

SGP

VVD

50PLUS

PvdD


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er regelmatig belastingvoorstellen worden gedaan die substantiële effecten hebben op sectoren naast het beoogde doel, zoals de antibelastingontwijkingsmaatregel ATAD op woningcorporaties;

overwegende dat die effecten niet altijd tevoren bekend zijn;

verzoekt het kabinet, voortaan relevante neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart te brengen en te beargumenteren waarom ervoor is gekozen neveneffecten wel of niet te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer