Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid

50,7 %
49,3 %


SGP

Krol

Van Haga

PVV

PvdD

FVD

CU

VVD

vKA

SP

D66

PvdA

CDA

DENK

50PLUS

GL


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland de vermogensongelijkheid toeneemt en groter is dan de inkomensongelijkheid;

overwegende dat de mate van vermogensongelijkheid economisch en maatschappelijk zeer relevant is;

overwegende dat de impact op de vermogensongelijkheid niet stelselmatig wordt meegenomen bij het maken van (fiscaal) beleid;

verzoekt de regering, om in de (fiscale) beleidsvoorbereiding ook standaard te kijken naar het effect op de vermogensongelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Snels

Nijboer


Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid

2020-11-11
Dossier: 35572
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Bart Snels (GL), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-60.html