Kamerstuk 35572-49

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-49.html
ID: 35572-49

100,0 %
0,0 %

PvdA

Krol

DENK

PVV

50PLUS

GL

D66

PvdD

VVD

vKA

SGP

CDA

FVD

Van Haga

SP

CU


Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toeslagenstelsel zeer complex is, tot het rondpompen van geld leidt en het doenvermogen van mensen aantast;

constaterende dat het kabinet, conform de motie-Lodders (31 066, nr. 582) enkele quick fixes doorvoert om het toeslagenstelsel te verbeteren;

verzoekt de regering, verdere quick fixes, in afwachting van het afschaffen van het toeslagenstelsel, te onderzoeken en daar waar mogelijk door te voeren om schrijnende situaties en terugvorderingen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld studenten die na hun studie aan hun eerste baan beginnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Van Weyenberg