Kamerstuk 35572-69

Motie van de leden Van Haga en Baudet over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-69.html
ID: 35572-69

100,0 %
0,0 %

D66

GL

SP

50PLUS

Van Haga

DENK

PvdA

SGP

Krol

FVD

vKA

CDA

PVV

VVD

PvdD

CU


Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 21 belastingsoorten zijn en 4 soorten accijnzen;

overwegende dat het niet duidelijk is wat de inningskosten zijn per belastingsoort;

overwegende dat het van belang is om de verhouding tussen de inningskosten en de opbrengsten te kennen om over de efficiëntie van een belastingsoort te kunnen oordelen;

verzoekt de regering, een overzicht te verstrekken van de inningskosten en de opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet