Kamerstuk 35572-47

Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 11 november 2020
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Helma Lodders (VVD), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-47.html
ID: 35572-47

68,0 %
32,0 %

D66

SP

PVV

GL

FVD

CU

vKA

Van Haga

PvdA

VVD

Krol

PvdD

CDA

SGP

DENK

50PLUS


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zich in de zwaarste economische crisis ooit bevindt;

overwegende dat Nederland zich uit deze crisis zal moeten investeren en innoveren;

verzoekt de regering, om in overleg met de betrokken sectoren onderzoek te doen naar concrete beleidsvoorstellen (fiches) om, zowel fiscaal als niet-fiscaal, investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken;

verzoekt de regering, tevens deze in het eerste kwartaal van 2021 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Bruins

Van Weyenberg