Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 juni 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd