58,0 %
42,0 %

Groep Krol/vKA

PvdA

50PLUS

SGP

FvD

Van Haga

DENK

PvdD

D66

PVV

CU

GL

CDA

VVD

SP


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vertrouwen in de Belastingdienst van veel ouders tot een dieptepunt is gedaald;

overwegende dat de Belastingdienst voor de compensatieregeling 500 medewerkers verwacht nodig te hebben en deze deels nog moet werven;

overwegende dat er een onderzoek loopt van de Autoriteit Persoonsgegevens naar etnisch profileren door de Belastingdienst;

verzoekt het kabinet, bij de werving van de medewerkers die compensatieregelingen aanbieden zorg te dragen voor medewerkers met verschillende achtergronden en een divers personeelsbestand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer