Stemming

Amendement van het lid Snels over de bewijslast

100,0 %
0,0 %


Groep Krol/vKA

PvdD

SP

50PLUS

VVD

FvD

CDA

D66

DENK

PVV

SGP

PvdA

Van Haga

GL

CU


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49, derde lid, onderdeel a, «waarvan de ouder aannemelijk heeft gemaakt dat het tijdig is betaald» vervangen door «waarvan aannemelijk is dat het tijdig is betaald».

Toelichting

De wijziging van het voorgestelde artikel 49, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen houdt in dat is geschrapt dat het de ouder is die aannemelijk moet maken welke kosten zijn betaald. Indien op andere wijze aannemelijk is geworden welke kosten zijn betaald, kan de hardheidstegemoetkoming eveneens worden toegepast.

Snels


Amendement van het lid Snels over de bewijslast

2020-06-10
Dossier: 35468
Indiener(s): Bart Snels (GL)
Onderwerpen: financiƫn gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-13.html