100,0 %
0,0 %

PvdD

GL

Van Haga

VVD

SGP

CU

Groep Krol/vKA

DENK

SP

50PLUS

PvdA

D66

PVV

CDA

FVD


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele gedupeerde ouders als gevolg van het onterecht terugvorderen van toeslagen ernstige gevolgschade hebben geleden;

overwegende dat ruimhartigheid uitgangspunt van de compensatieregelingen dient te zijn;

verzoekt de regering, bij het vaststellen van gevolgschade voor gedupeerde ouders coulant om te gaan met wat als gevolgschade van de onterechte terugvordering van toeslagen kan worden aangemerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten