Stemming

Motie van het lid Leijten over gedupeerden eerst hun verhaal laten doen

100,0 %
0,0 %


PvdD

VVD

SP

Van Haga

PvdA

CDA

50PLUS

Groep Krol/vKA

SGP

CU

PVV

DENK

D66

FvD

GL


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het contact tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gedupeerde ouders tot op heden ongelijk is geweest en dat gedupeerden nooit de mogelijkheid hebben gehad te vertellen wat hun is overkomen;

overwegende dat de rijksoverheid dienstbaar dient te zijn aan burgers, in de eerste plaats aan degenen die ernstige schade door haar zijn berokkend;

voorts overwegende dat bij de behandeling van onterechte terugvordering van toeslagen uit moet worden gegaan van de situaties van de gedupeerden;

verzoekt de regering, dat in alle gevallen die onder de compensatieregelingen komen te vallen gedupeerden eerst hun verhaal mogen doen alvorens de Belastingdienst/Toeslagen zijn bevindingen uiteenzet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over gedupeerden eerst hun verhaal laten doen

2020-06-17
Dossier: 35468
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: financiƫn gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-29.html