Stemming

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

100,0 %
0,0 %


GL

50PLUS

SP

Groep Krol/vKA

VVD

CDA

CU

DENK

PVV

FvD

PvdA

PvdD

SGP

D66

Van Haga