Stemming

Motie van het lid Leijten over coulance bij het vaststellen van de gevolgschade

100,0 %
0,0 %


DENK

D66

SP

FvD

CU

Groep Krol/vKA

50PLUS

PvdD

Van Haga

PvdA

PVV

VVD

SGP

CDA

GL


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele gedupeerde ouders als gevolg van het onterecht terugvorderen van toeslagen ernstige gevolgschade hebben geleden;

overwegende dat ruimhartigheid uitgangspunt van de compensatieregelingen dient te zijn;

verzoekt de regering, bij het vaststellen van gevolgschade voor gedupeerde ouders coulant om te gaan met wat als gevolgschade van de onterechte terugvordering van toeslagen kan worden aangemerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over coulance bij het vaststellen van de gevolgschade

2020-06-17
Dossier: 35468
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: financiƫn gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-27.html