Stemming

Amendement van het lid Lodders over een evaluatie binnen twee jaar

100,0 %
0,0 %


GL

SP

VVD

SGP

Van Haga

PVV

CU

D66

PvdD

DENK

Groep Krol/vKA

CDA

50PLUS

FvD

PvdA


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Financiën zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt een evaluatiebepaling voor deze weten houdt in dat de Kamers binnen twee jaar deze evaluatie ontvangen. Deze evaluatie staat los van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Awir die plaatsvindt conform artikel 48 van die wet.

Lodders


Amendement van het lid Lodders over een evaluatie binnen twee jaar

2020-06-10
Dossier: 35468
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: financiƫn gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-12.html