Kamerstuk 35468-42

Reactie op de motie van het lid Leijten over regie voor gedupeerde ouders via een derdengeldenrekening (Kamerstuk 35468-30)

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: financiƫn gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-42.html
ID: 35468-42

Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2020

Op 17 juni 2020 heeft het lid Leijten een motie ingebracht met betrekking tot ouders die onder bewind zijn gesteld als gevolg van de terugvordering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst (Kamerstuk 35 468, nr. 30). De motie roept de regering op het mogelijk te maken voor deze gedupeerde ouders om toegekende compensatie op een derdengeldenrekening te laten plaatsen en met tussenkomst van een derde regie over de hun toegekende compensatie te laten krijgen.

Ik begrijp de wens van het lid Leijten om onder bewind gestelde ouders weer regie over hun financiën te geven. Daarom onderzoek ik in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid of het juridisch mogelijk is om compensatie op een derdengeldrekening te laten plaatsen indien de onder bewind gestelde ouder dat vraagt. Ik zal uw Kamer deze zomer informeren over de uitkomst en ik verzoek uw Kamer om de stemming over de motie Leijten aan te houden tot dat moment.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. Van Huffelen