Kamerstuk 35468-35

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten 35468-35 tvv nr. 23 over het instellen van een oudercommissie

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Gepubliceerd: 17 juni 2020
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35468-35.html
ID: 35468-35
Origineel: 35468-23

100,0 %
0,0 %

FvD

SGP

Van Haga

DENK

SP

D66

Groep Krol/vKA

GL

PvdA

PVV

VVD

PvdD

CU

CDA

50PLUS