Kamerstuk 35468-26

Motie van het lid Azarkan over excuses voor de manier waarop de toeslagenwetgeving van 2006 heeft uitgepakt voor de getroffen ouders

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)


7,3 %
92,7 %

D66

CU

CDA

Van Haga

SP

FVD

VVD

GL

DENK

PVV

PvdD

PvdA

50PLUS

SGP

Groep Krol/vKA


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toeslagenwetgeving op 1 januari 2006 is ingevoerd, na een wetgevingsproces in de Tweede en Eerste Kamer;

overwegende dat voor de tienduizenden mensen deze wetgeving niet de doelen heeft bereikt die men destijds voor ogen had, maar juist een dramatische wending aan hun leven heeft gegeven;

overwegende dat regelmatig terecht wordt gewezen op het belang van de wetgevingskwaliteit en ook de taak die het parlement hierin heeft;

spreekt haar excuses uit voor de manier waarop de door het parlement vastgestelde toeslagenwetgeving van 2006 heeft uitgepakt voor getroffen ouders en de negatieve impact die dit heeft gehad op hun leven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan