86,7 %
13,3 %

SP

GL

VVD

SGP

D66

Groep Krol/vKA

DENK

PvdA

FvD

CU

CDA

Van Haga

PVV

PvdD

50PLUS


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN

Ontvangen 17 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, artikel 49a, wordt «zeer schrijnend» vervangen door «bijzonder schrijnend».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het criterium «zeer» komt te vervallen voor de schrijnende gevallen. Het zou immers niet de bedoeling moeten zijn dat schrijnende gevallen, niet zijnde zéér schrijnende gevallen, bij voorbaat worden uitgesloten van de vangnetregeling.

De indiener vindt de hele kinderopvangtoeslagaffaire bijzonder schrijnend, en wil met dit amendement de wens tot uitdrukking brengen dat zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk geholpen worden, al dan niet via de vangnetregeling.

Azarkan