Wetsvoorstel 34550-XVI - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Amendement
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)