Wetsvoorstel 34251 - 9 juli 2015
Indieners: Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 februari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Wijzigingen voorgesteld door de regering
Voorstel van wet (tweede lezing)
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport