Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 oktober 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Voorzetting (plenair debat)
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Verslag van een schriftelijk overleg
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet