Kamerstuk 34199-74

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

Gepubliceerd: 14 oktober 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34199-74.html
ID: 34199-74
Origineel: 34199-43

62,7 %
37,3 %

PvdD

PvdA

CDA

Klein

Van Vliet

D66

GL

50PLUS

VVD

SP

Houwers

GrBvK

PVV

SGP

GrKÖ

CU


Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod);

overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is;

van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid;

verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber