Kamerstuk 34199-46

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)


15,3 %
84,7 %

PVV

GrBvK

CDA

Van Vliet

GrKÖ

D66

VVD

SP

CU

Klein

SGP

50PLUS

PvdA

GL

PvdD

Houwers


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat certificering ten aanzien van de oorsprong van gas zorgt voor meer transparantie en dat daarmee de afnemers beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de vraag welke soort gas zij willen afnemen, bijvoorbeeld of dat gas uit de Arctische zee mag komen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier certificering ten aanzien van de oorsprong van gas op de gasmarkt kan worden geïntroduceerd en wat daarvan de administratieve lasten zouden zijn, en de Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren