Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 juni 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport