Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 juni 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2011A04158
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juni 2012 Vijfde nota van wijziging - 33145-35

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

22 juni 2012

Besluitenlijst 2011A04158
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juni 2012 Toezegging debat wetsvoorstel inkorten studentenreisrecht - 33145-34

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

22 juni 2012

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2011A04156
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 mei 2012 Vierde nota van wijziging - 33145-32

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 juni 2012

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A04155
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 april 2012 Derde nota van wijziging - 33145-20

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tijdens het WGO op 23 april a.s. 11.00-18.00 uur

20 april 2012

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A04154
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33145-12

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 april 2012

Besluitenlijst 2011A04154
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 maart 2012 Tweede nota van wijziging - 33145-13

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 april 2012

Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2012A01098
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33145-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 27 maart 2012 om 10.00 uur.

23 maart 2012

Besluitenlijst 2012A01098
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Nota van wijziging - 33145-9

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 27 maart 2012 om 10.00 uur.

23 maart 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)