Gepubliceerd: 11 juni 2012
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-35.html
ID: 33145-35
Origineel: 33145-2

Nr. 35 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 juni 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel Y, komt onderdeel 1 als volgt te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Studiefinanciering in de vorm van een reisvoorziening wordt in de vorm van een prestatiebeurs verstrekt gedurende de periode bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, vermeerderd met 1 jaar.

Toelichting

Abusievelijk werd in dit artikellid nog verwezen naar artikelen en artikelleden die door de vierde nota van wijziging niet meer relevant zijn. Met deze wijziging wordt dat hersteld.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra