Kamerstuk 33145-28

Amendement van het lid Jadnanansing over het handhaven van de huidige termijn van 15 jaar voor het terugbetalen van de lening

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

Gepubliceerd: 20 april 2012
Indiener(s): Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-28.html
ID: 33145-28

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID JADNANANSING

Ontvangen 20 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervalt onderdeel Ad.

II

In artikel I vervalt onderdeel Am.

III

In artikel IV, vijfde lid vervallen de zinsneden «Ad,» en «, onderdeel Am».

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de terugbetaling van de lening. De huidige regeling voldoet volgens de indiener als het gaat om terugbetalingstermijn en jokerjaren. Het verlengen van de terugbetaaltermijn naar 20 jaar, zoals voorgesteld door de Regering, zorgt ervoor dat veel mensen langer met een schuld blijven zitten en dat is volgens de indieners onwenselijk. Derhalve behoudt dit amendement de huidige regeling met daarin een termijn van 15 jaar plus, indien gewenst, vijf jokerjaren.

Jadnanansing