Gepubliceerd: 2 april 2012
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-13.html
ID: 33145-13
Origineel: 33145-2

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 april 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel Ae, van artikel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Af0

In het derde lid van artikel 6:17 wordt de zinsnede «ontstaan door de toepassing van artikel 3.27, derde lid» vervangen door: ontstaan door de toepassing van artikel 3.27, tweede lid.

B

In artikel II wordt artikel 7.51 als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

a1. is ingeschreven voor een deeltijdopleiding en als gevolg van de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen en daardoor het verhoogde wettelijke collegegeld verschuldigd is,

2. In het tweede lid wordt «bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c» vervangen door: bedoeld in het eerste lid, onderdelen a1, b en c.

Toelichting

A

In artikel 6.17 had een verwijzing naar het tweede lid van artikel 3.27 moeten staan. Door de samenloop van de wetsvoorstellen OVchipkaart en CATS is dat niet gebeurd. Deze vergissing wordt hierbij hersteld.

B

Door de voorgestelde wijziging wordt het profileringsfonds ook opengesteld voor deeltijdstudenten die langer studeren dan wenselijk is vanwege bijzondere omstandigheden. De komende vijf jaar (2012–2016) zal er jaarlijks € 10 miljoen aan de instellingen worden gegeven voor toevoeging aan het profileringsfonds ter ondersteuning van deze studenten.

Naar schatting zal ongeveer 25% van de deeltijdstudenten die langstudeerder wordt een beroep op het profileringsfonds gaan doen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra