Stemming

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

68,7 %
31,3 %


GL

PVV

VVD

CU

D66

PvdA

SP

CDA

BRINK

SGP

PvdD