Kamerstuk 33145-26

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham c.s. ter vervanging van nr. 19 over het uitbreiden van het overgangsrechtnaar alle studenten die reeds een master volgen

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ak, wordt artikel 12.9b. als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt: meerjarige.

2. De zinsnede «vóór 1 september 2011» vervangen door: vóór 1 september 2012.

II

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9c. de zinsnede «op of vóór 1 september 2012» vervangen door: op of vóór 1 september 2013.

III

In artikel I, onderdeel Ak, wordt in artikel 12.9d.de zinsnede «op of vóór 1 september 2011» vervangen door «op of vóór 1 september 2012.

Toelichting

Met dit amendement wordt het overgangsrecht uitgebreid voor studenten die een master volgen. De indieners zijn van mening dat alle studenten die een master volgen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel een basisbeurs moeten blijven ontvangen.

Van der Ham Jadnanansing Klaver