Gepubliceerd: 19 april 2012
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-21.html
ID: 33145-21

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Ak, komt artikel 12.9b als volgt te luiden:

Artikel 12.9b. Uitgestelde werking sociaal leenstelsel voor reeds ingeschreven studenten.

Op een student die voor 1 september 2012 ingeschreven stond voor een bacheloropleiding, een masteropleiding of een ongedeelde opleiding en die studiefinanciering toegekend heeft gekregen, blijven de artikelen 5.2, 5.6 en 5.7, zoals die artikelen luidden voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen X, Z en Aa, van de Wijzigingswet (...) van toepassing.

Toelichting

Dit amendement regelt een vrijstelling van het leenstelsel voor alle zittende studenten. De huidige bachelor- en masterstudenten hebben invoering van deze wet niet kunnen voorzien. Het wetsvoorstel gaat hiermee alleen gelden voor nieuwe studenten – studenten die per 1 september 2012 met hun (bachelor) opleiding aanvangen.

Jasper van Dijk