Gepubliceerd: 24 april 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-30.html
ID: 33145-30

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 24 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel Y, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 1 wordt in het eerste lid de zinsnede «de periode bedoeld in artikel 5.2» vervangen door: een periode die gelijk is aan de periode bedoeld in artikel 5.2.

2. Onder 1 wordt in het eerste lid de zinsnede «de in die artikelen bedoelde periode» vervangen door: een periode die gelijk is aan de in die artikelen bedoelde periode.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat studenten hun studentenreisrecht flexibel kunnen inzetten. In het huidige voorstel hebben studenten nominale studieduur plus één jaar studentenreisrecht. Een student die een universitaire bachelor en eenjarige master volgt krijgt als hij/zij een jaar studievertraging in de bachelor oploopt, het eventuele jaar studievertraging in zijn/haar master geen Ov-jaarkaart meer. Omdat dit gevolgen kan hebben voor de mobiliteit van de student, en het de student kan ontmoedigen bijvoorbeeld stage te lopen in een andere stad, is de mogelijkheid om het studentenreisrecht flexibel in te zetten wenselijk. De student kan er dan voor kiezen bijvoorbeeld het eerste jaar van zijn/haar bachelor niet gebruik te maken van het studentenreisrecht, om dit vervolgens later in de studieperiode in te kunnen zetten.

Klaver