Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34866 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 maart 2011 - 1 april 2011
Een Afrikaans biogas project
Ewout Irrgang
11 maart 2011 - 28 maart 2011
De partydrug GHB
Coşkun Çörüz (CDA), Sabine Uitslag (CDA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 maart 2011 - 14 april 2011
De bypass bij Kampen
Liesbeth van Tongeren (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 maart 2011 - 4 mei 2011
Het bericht 'Slachtoffer met letsel in de kou'
Louis Bontes (PVV)
10 maart 2011 - 9 april 2011
Het bericht 'Strijd tegen de bezuinigingen'
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 maart 2011 - 7 april 2011
Gratis schoolboeken
Boris van der Ham (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 maart 2011 - 30 maart 2011
Het functioneren van een vaatchirurg
Eeke van der Veen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
10 maart 2011 - 4 april 2011
De vergoeding van de leden van de commissie "versobering inpassing aanlegprogramma Hoofdwegnet"
Farshad Bashir (SP)
10 maart 2011 - 15 april 2011
De uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht'
Ard van der Steur (VVD)
10 maart 2011 - 15 april 2011
Alzheimer patiënten
Jeroen Recourt (PvdA)
10 maart 2011 - 23 maart 2011
Signalen dat scholen zorgleerlingen weigeren
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 maart 2011 - 1 april 2011
Nieuwe DNA-test
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat een in Europa geboren kind de ouders een verblijfsvergunning geeft
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
9 maart 2011 - 6 april 2011
Werkzoekende ouderen
Roos Vermeij (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van 24 januari 2011
Cynthia Ortega-Martijn (CU), Arie Slob (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 28 maart 2011
Het bericht 'het bijstandswonder van Boxmeer'
Mirjam Sterk (CDA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 13 april 2011
Nieuwe pathogenen in genetisch gemanipuleerde gewassen
Esther Ouwehand (PvdD)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
Zambrano
Raymond Knops (CDA)
9 maart 2011 - 17 juni 2011
De zorgtoeslag
Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)