Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32918 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 juli 2010 - 28 juli 2010
De uitzetting van Somaliërs
Joël Voordewind (CU)
12 juli 2010 - 4 oktober 2010
Weinig energiebesparing in de Nederlandse energie-intensieve industrie
Stientje van Veldhoven (D66)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
12 juli 2010 - 2 september 2010
MVO-criteria voor banken
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juli 2010 - 4 augustus 2010
Amerikaanse-Israëlische overeenkomsten over Israëls kernwapenambiguïteit
Harry van Bommel
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 22 augustus 2011
Het bericht van een groepsverkrachting door bewoners van een instelling voor licht vertandelijk gehandicapten
Willie Dille (PVV)
9 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het stopzetten van het persoongebonden budget (pgb) in kleine zorginstellingen
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 juli 2010 - 16 augustus 2010
Islamisering van het Haagse amateurvoetbal
Joram van Klaveren (PVV), James Sharpe (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
Het vertrek van MSD
Bruno Braakhuis (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 11 augustus 2010
De toename van het aantal gevallen van diefstal met geweld met meer dan een kwart
Lilian Helder (PVV)
9 juli 2010 - 18 augustus 2010
Kleine zorginstellingen voor vertandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten die failliet dreigen te gaan door subsidiestop op persoonsgebonden budget
Henk van Gerven , Renske Leijten
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht "Uitkeringsfraude Deventer"
Lilian Helder (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
9 juli 2010 - 22 juli 2010
De nieuwe Q-koortsbesmetting in Lunteren
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Exclusief verstrekte uitzendrechten van de inhuldiging van het Nederlands elftal
Anouchka van Miltenburg (VVD)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juli 2010 - 27 augustus 2010
De massale ontduiking van de CAO in de taxibranche
Paul Ulenbelt , Paulus Jansen
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS
Joop Atsma (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juli 2010 - 24 augustus 2010
Medische zorg aan asiekzoekers
Khadija Arib (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
Het mogelijk verdwijnen van banen bij het farmaceutisch bedrijf MSD in Oss
Ad Koppejan (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
De grootschalige ontslagen bij MSD/Organon te Oss
Mariëtte Hamer (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 31 augustus 2010
Het rapport 'Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof'
Liesbeth van Tongeren (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juli 2010 - 4 augustus 2010
Het gebruik van rapedrug
Madeleine van Toorenburg (CDA)