Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28187 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 april 2010 - 17 mei 2010
Langdurig verblijf van psychiatrische patiënten in de isoleercel
Cisca Joldersma (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 april 2010 - 12 mei 2010
Fraude bij Goldman Sachs
Frans de Nerée tot Babberich (CDA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
19 april 2010 - 12 mei 2010
Mogelijke verdwijning van de ambulancepost in Oostkappelle
Janneke Schermers (CDA), Ad Koppejan (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 april 2010 - 25 mei 2010
Een themabijeenkomst van het RIVM
Khadija Arib (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 april 2010 - 17 juni 2010
Uitspraken van de nieuwe bestuursvoorzitter van de As Siddieq-basisschool over homoseksualiteit
Paul de Krom (VVD), Anouchka van Miltenburg (VVD), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
19 april 2010
Het bericht dat Israël de definitie van 'infiltranten' aanpast
Atzo Nicolaï (VVD)
19 april 2010 - 18 mei 2010
De Iraanse toetreding tot de Mensenrechtenraad van de VN
Joël Voordewind (CU), Raymond de Roon (PVV), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Atzo Nicolaï (VVD)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
19 april 2010 - 12 mei 2010
Rigoreuze toepassing Natura 2000
Ad Koppejan (CDA), Rikus Jager (CDA)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
19 april 2010 - 17 mei 2010
Het geweld in Oost-Congo en het effect van een mogelijk vertrek van MONUC
Martijn van Dam (PvdA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
19 april 2010 - 17 mei 2010
De massa-moord in Oost-Congo
Kathleen Ferrier (CDA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
16 april 2010 - 14 juni 2010
Het artikel "Medische missers slecht vergoed"
Ton Heerts (PvdA), Eeke van der Veen (PvdA)
16 april 2010 - 3 mei 2010
De gevolgen van een negatieve BKR-registratie
Frans Weekers (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
16 april 2010 - 3 juni 2010
Het uitgeven van miljoenen euro's aan hotelkamers door tekort aan slaapplaatsen op Gilze-Rijen
Krista van Velzen (SP)
16 april 2010 - 3 mei 2010
Het bericht dat justitie en politie grote moeite hebben met de aanpak van dierenextremisme
Sybrand van Haersma Buma (CDA)
16 april 2010 - 19 mei 2010
De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van schade door identiteitsfraude
Arda Gerkens (SP), Fred Teeven (VVD)
16 april 2010 - 10 juni 2010
Mogelijke strafbare feiten bij verkoopactiviteiten voor goede doelen
Arda Gerkens (SP)
16 april 2010 - 23 april 2010
De directeur Communicatie die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan verandert
Ineke van Gent (GL)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
16 april 2010 - 11 mei 2010
Het rapport "The Economic Viability of Nuclear Power in the Netherlands"
Kees Vendrik (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
16 april 2010 - 11 mei 2010
De liberalisering van de postsector en de aangekondigde verkoop van TNT Post
Mei Li Vos (PvdA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
16 april 2010 - 17 juni 2010
Geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen
Kathleen Ferrier (CDA), Jan Schinkelshoek (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)