Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28684 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 juli 2010 - 21 september 2010
Het bericht dat de Bureaus Jeugdzorg te laat zijn met indicaties
Nine Kooiman (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 juli 2010 - 13 september 2010
Het bericht dat homo’s en lesbiënnes verbaal of fysiek worden aangevallen in Amsterdam-West
Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
16 juli 2010 - 10 september 2010
CDM-Projecten
Ger Koopmans (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 11 augustus 2010
Het bericht dat slechts 2 procent van de toegezegde hulp Haïti heeft bereikt
Johan Driessen (PVV), Geert Wilders (PVV)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
16 juli 2010 - 11 augustus 2010
Het aantal winkeldiefstallen dat vorig jaar sterk gestegen is
Madeleine van Toorenburg (CDA), Ad Koppejan (CDA)
16 juli 2010 - 26 juli 2010
De positie van oliemaatschappij Koninklijke Nederlandse Shell onder het (aan te scherpen) sanctieregime tegen de Islamitische Republiek Iran
Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV), Roland van Vliet (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA), Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
15 juli 2010 - 10 september 2010
De hoge werkloosheid onder allochtone moeders
Tofik Dibi (GL)
15 juli 2010 - 16 augustus 2010
uitspraken tijdens de jaarlijkse parlementaire vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samewerking in Europa (OVSE)
Coşkun Çörüz (CDA), Kathleen Ferrier (CDA)
15 juli 2010 - 3 augustus 2010
De vakantie van Z.K.H. kroonprins Willen Alexander en H.K.H. prinsen Maxima te Mozambique
Ronald van Raak (SP), Ineke van Gent (GL)
Jan Peter Balkenende (minister-president ) (CDA)
15 juli 2010 - 6 augustus 2010
Het bericht dat tbs-traject worden ingekort na terugloop van behandelingen
Lilian Helder (PVV)
15 juli 2010 - 25 augustus 2010
De voortgang op het gebied van preventie van stalbranden
Esther Ouwehand (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
15 juli 2010 - 10 augustus 2010
Het bericht dat de EU haar hulp aan Afghanistan bevriest
Louis Bontes (PVV), Johan Driessen (PVV)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
15 juli 2010 - 27 juli 2010
De sluiting van de ASR-vestiging in Woudsend
Lutz Jacobi (PvdA), Eddy van Hijum (CDA), Sander de Rouwe (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
15 juli 2010 - 11 augustus 2010
Het bericht "Beroving winkels neemt toe"
Hero Brinkman (PVV)
15 juli 2010 - 29 september 2010
Het bericht dat Duitsland de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) heeft verboden wegens steun aan terreurorganisatie Hamas
Roland van Vliet (PVV), André Elissen (PVV), Johan Driessen (PVV)
15 juli 2010 - 19 augustus 2010
Subsidie voor stichting Ar Rayaan
Paul de Krom (VVD)
15 juli 2010 - 6 oktober 2010
De berichten dat de minister van VWS een salaris van 285.000 euro voor vrij gevestigde specialisten als maximum salaris aanvaardbaar vindt
Henk van Gerven (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
15 juli 2010 - 10 augustus 2010
EU-hulp aan Afghanistan opgeschort
Joël Voordewind (CU)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
15 juli 2010 - 9 augustus 2010
De wenselijkheid van een verbod op gewelddadige computerspelletjes
Tofik Dibi (GL)
15 juli 2010 - 3 september 2010
De 10-urennorm voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Tanja Jadnanansing (PvdA), Kathleen Ferrier (CDA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)