Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

30228 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 februari 2011 - 17 maart 2011
Het bericht dat vakantieparken kosten verzwijgen
Jhim van Bemmel (PVV)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
11 februari 2011
De vervalsing van jachtdiploma's
Marianne Thieme (PvdD)
11 februari 2011 - 24 maart 2011
De doodstraf opgelegd aan een Afghaanse christen
Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
Het artikel "Beroering om beloning Joustra"
André Elissen (PVV), Hero Brinkman (PVV)
11 februari 2011 - 24 maart 2011
Het in bescherming nemen van een veroordeelde pedofiele priester
Khadija Arib (PvdA)
11 februari 2011 - 3 maart 2011
De informatievoorziening palliatieve zorg
Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Geweldadige radicale moslims in Indonesië
Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De hoogte van verkeersboetes in relatie tot andere boetes
Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 5 april 2011
Het versturen en ontvangen van processtukken op de Antillen
Ronald van Raak (SP)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
De toenemende aanvallen op christenen in Indonesië
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 11 maart 2011
"Oermoeras"
Richard de Mos (PVV)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Voortdurende dolfijnenslachtingen
Esther Ouwehand (PvdD)
11 februari 2011 - 3 maart 2011
De extra tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
Renske Leijten (SP)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 3 maart 2011
Het bericht dat scholieren nog steeds zonder les of begeleiding worden opgehokt in studielokalen om het verplicht aantal lesuren te halen
Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
11 februari 2011 - 29 maart 2011
Bestrijding van antisemitische uitingen
Martijn van Dam (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
Euroterminal Coevorden
Maarten Haverkamp (CDA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De gebrekkige aansluiting tussen MBO-opleidingen en het werken in de haven
Metin Çelik (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 17 februari 2011
De misstanden in de voetbalspelersmakelaarswereld
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
11 februari 2011 - 23 februari 2011
De telefoontaps in de zaak Baybasin
Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 6 april 2011
Het bericht dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2010 verder is opgelopen
Joram van Klaveren (PVV), Léon de Jong (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)