Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28685 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
2 augustus 2010 - 29 september 2010
Imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte
Paulus Jansen (SP)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
2 augustus 2010 - 6 september 2010
Het EFSA advies over het welzijn van snelgroeiende vleeskuikens
Stientje van Veldhoven (D66)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
2 augustus 2010 - 26 augustus 2010
Perceelsregistratie
Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
30 juli 2010 - 8 september 2010
Kanker en kindersterfte in Fallujah
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
30 juli 2010 - 26 augustus 2010
Zwemmen in rivieren
Liesbeth van Tongeren (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
30 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het vakantiewerkonderzoek van FNV Jong
Sadet Karabulut (SP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
30 juli 2010 - 29 september 2010
Nieuwe feiten omtrent de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor bijen
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
30 juli 2010 - 23 september 2010
Proefboringen naar ‘onconventioneel gas’
Liesbeth van Tongeren (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
30 juli 2010 - 6 september 2010
Het handelen van de inburgeringsdocent
Kathleen Ferrier (CDA), Ger Koopmans (CDA)
30 juli 2010 - 6 september 2010
De voormalig hoogleraar milieukunde en onderzoeker aan de Universiteit van Ottawa
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
29 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat 17000 ouderen vereenzamen door de pakketmaatregelen
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
29 juli 2010 - 30 augustus 2010
Huisvesting van buitenlandse studenten in hotels
Eric Lucassen (PVV), Harm Beertema (PVV)
29 juli 2010
Het weigeren van toekomstige studenten door mbo-instellingen vanwege hun leeftijd
Manja Smits (SP)
29 juli 2010 - 27 september 2010
Naar aanleiding van de antwoorden op de Kamervragen van 30 juni 2010 inzake internetfilters
Fred Teeven (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
29 juli 2010 - 8 september 2010
De jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faröereilanden
Esther Ouwehand (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
29 juli 2010 - 15 september 2010
Het VWA advies om contact met schapen te vermijden
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
29 juli 2010 - 27 augustus 2010
Inzet politie bij evenementen
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
29 juli 2010 - 15 september 2010
Uitspraken van de president-commissaris van Organon
Paul Ulenbelt (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
28 juli 2010 - 13 september 2010
De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag inzake de beëindiging van de opvang in de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel van een Angolese familie
Sybrand van Haersma Buma (CDA)
28 juli 2010 - 24 augustus 2010
De Nederlandse interpretatie en implementatie van de Habitatrichtlijn
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)