Kamervraag 2014Z14363

Het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen

Ingediend 26 augustus 2014
Beantwoord 17 september 2014 (na 22 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur energie gemeenten natuur en milieu provincies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z14363.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-12.html
1. Trouw «Provincie dwingt windmolenvrij Emmen 30 turbines te plaatsen» (25/8)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over het feit dat de provincie Drenthe tijdens het besluitvormingstraject dergelijke intimidatiemiddelen gebruikt?

  Voor zover ik kan beoordelen heeft de provincie Drenthe de gemeente Emmen laten weten welke wettelijke bevoegdheden de provincie kan inzetten bij het realiseren van de doelstelling voor windenergie op land.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de gemeenteraad van Emmen publiekelijk te steunen en de provincie Drenthe tot de orde te roepen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het betreft hier geen rijksbevoegdheid waarvoor de Minister van Infrastructuur en Milieu of de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk is. De provincie Drenthe heeft naar mijn mening conform haar wettelijke bevoegdheid gehandeld.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat als gemeenten zich op democratische wijze windturbinevrij hebben verklaard, hetzij via een referendum, hetzij via een stemming in de gemeenteraad, de provincie en het rijk zich bij die beslissing neer moeten leggen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Voor windparken tussen de 5 en 100 MW zijn de provinciale staten het wettelijk bevoegd gezag conform de Elektriciteitswet 1998, artikel 9e. Voor windparken van minimaal 100 MW is de Minister van Economische Zaken het wettelijk bevoegd gezag, Elektriciteitswet 1998, artikel 9b. Een gemeentelijke beslissing dat er geen windmolens mogen worden opgesteld is daarom niet doorslaggevend gelet op de wettelijke bevoegdheden van de provinciale staten respectievelijk de Minister van Economische Zaken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z14363
Volledige titel: Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen (ingezonden 26 augustus 2014).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-12
Volledige titel: Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen (ingezonden 26 augustus 2014).