Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

79 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
22 september 2022 - 25 november 2022
Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 september 2022 - 23 november 2022
Het artikel 'Rijk trekt zich verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren'
Harry Bevers (VVD), Mark Strolenberg (VVD)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 juli 2022 - 9 september 2022
Het artikel 'Belangenverstrengeling van Statenleden bij stemmingen over stikstofbeleid'
Tjeerd de Groot (D66), Joost Sneller (D66)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 september 2022 - 7 september 2022
Het optreden van een CdK als Rijksheer ten behoeve van asielopvang
Joost Eerdmans (EénNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)

Alle
23 maart 2023
De verkiezingen in Limburg
Wybren van Haga (BVNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2023
Het verdwijnen van stembureaus
Renske Leijten
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2023
De afname van het aantal stembureaus
Julian Bushoff (PvdA), Stieneke van der Graaf (CU)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2023
Lobbyregels bij provincies
Julian Bushoff (PvdA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
1 maart 2023
Het karakter en het moment van Provinciale Statenverkiezingen.
Inge van Dijk (CDA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 februari 2023
Windmolengedram in Utrecht
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
22 september 2022 - 25 november 2022
Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 september 2022 - 23 november 2022
Het artikel 'Rijk trekt zich verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren'
Harry Bevers (VVD), Mark Strolenberg (VVD)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 september 2022 - 7 september 2022
Het optreden van een CdK als Rijksheer ten behoeve van asielopvang
Joost Eerdmans (EénNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
27 juli 2022 - 7 september 2022
De chanterende Commissaris van de Koning in Flevoland
Wybren van Haga (BVNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 juli 2022 - 5 september 2022
De gesprekken met boeren
Wybren van Haga (BVNL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
4 juli 2022 - 9 september 2022
Het artikel 'Belangenverstrengeling van Statenleden bij stemmingen over stikstofbeleid'
Tjeerd de Groot (D66), Joost Sneller (D66)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 april 2022 - 31 mei 2022
Het bericht 'Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen''
Caroline van der Plas (BBB)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
1 oktober 2021 - 22 november 2021
Het weigeren van Statenleden bij een commissievergadering.
Eva van Esch (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
21 september 2021 - 15 oktober 2021
Het bericht Provincie en gemeente Utrecht: 80 km/u alternatief voor verbreding A27
Kiki Hagen (D66)
Barbara Visser (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
8 september 2021 - 21 oktober 2021
Het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen
Eva van Esch (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
Barbara Visser (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
2 juli 2021 - 6 september 2021
De handelswijze van de provincie Gelderland bij de herindeling Barneveld-Scherpenzeel
Renske Leijten
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
11 juni 2021 - 1 juli 2021
De beantwoording van de vragen over het feit dat de provincie Noord-Holland woningbouw in Landsmeer tegen houdt.
Daniel Koerhuis (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
25 mei 2021 - 6 juli 2021
Het bericht inzake vriendjespolitiek in de Eemshaven
Daniel Koerhuis (VVD), Daan de Kort (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
26 april 2021 - 17 mei 2021
De bestuurlijke situatie in Limburg
Renske Leijten
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)