Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

86 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
15 september 2023 - 25 oktober 2023
Het bericht 'Limburg trekt de beurs voor Maaslijn, maar risico’s blijven in hoofdpijndossier'
Habtamu de Hoop (PvdA), Caroline van der Plas (BBB)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
25 augustus 2023 - 13 september 2023
De forse krimp van de Groningse economie door afbouw van de gaswinning
Nico Drost (CU)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
16 juni 2023 - 13 juli 2023
Het bericht 'Provincie: ‘Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken’'
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Harmen Krul (CDA)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
22 mei 2023 - 4 juli 2023
Het bericht dat de provincie Zeeland geen geld uitvangt uit het Volkshuisvestingsfonds.
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Inge van Dijk (CDA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Alle
2 november 2023
Het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’
Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
15 september 2023 - 25 oktober 2023
Het bericht 'Limburg trekt de beurs voor Maaslijn, maar risico’s blijven in hoofdpijndossier'
Habtamu de Hoop (PvdA), Caroline van der Plas (BBB)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
25 augustus 2023 - 13 september 2023
De forse krimp van de Groningse economie door afbouw van de gaswinning
Nico Drost (CU)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
16 juni 2023 - 13 juli 2023
Het bericht 'Provincie: ‘Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken’'
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Harmen Krul (CDA)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
22 mei 2023 - 4 juli 2023
Het bericht dat de provincie Zeeland geen geld uitvangt uit het Volkshuisvestingsfonds.
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Inge van Dijk (CDA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 april 2023 - 17 mei 2023
Het opschorten van de vergunningverlening door de provincie Noord-Brabant en de gepubliceerde natuurdoelanalyses
Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
29 maart 2023 - 16 mei 2023
Het artikel 'Provincie Limburg zet nieuwe stap in grootschalig onderzoek naar kernenergie'
Silvio Erkens (VVD), Henri Bontenbal (CDA)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
23 maart 2023 - 12 april 2023
De verkiezingen in Limburg
Wybren van Haga (BVNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2023 - 7 april 2023
Het verdwijnen van stembureaus
Renske Leijten
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2023 - 7 april 2023
De afname van het aantal stembureaus
Julian Bushoff (PvdA), Stieneke van der Graaf (CU)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2023 - 3 april 2023
Lobbyregels bij provincies
Julian Bushoff (PvdA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
1 maart 2023 - 28 maart 2023
Het karakter en het moment van Provinciale Statenverkiezingen
Inge van Dijk (CDA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 februari 2023 - 27 maart 2023
Windmolengedram in Utrecht
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
22 september 2022 - 25 november 2022
Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 september 2022 - 23 november 2022
Het artikel 'Rijk trekt zich verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren'
Harry Bevers (VVD), Mark Strolenberg (VVD)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 september 2022 - 7 september 2022
Het optreden van een CdK als Rijksheer ten behoeve van asielopvang
Joost Eerdmans (EénNL)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 juli 2022 - 7 september 2022
De chanterende Commissaris van de Koning in Flevoland
Wybren van Haga (BVNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 juli 2022 - 5 september 2022
De gesprekken met boeren
Wybren van Haga (BVNL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
4 juli 2022 - 9 september 2022
Het artikel 'Belangenverstrengeling van Statenleden bij stemmingen over stikstofbeleid'
Tjeerd de Groot (D66), Joost Sneller (D66)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
21 april 2022 - 31 mei 2022
Het bericht 'Opkopen boeren voor A15 ging tegen wens van provincie in: 'Ik heb ze overvallen''
Caroline van der Plas (BBB)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)