Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

51 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
13 november 2019 - 19 december 2019
Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’
Frank Futselaar (SP)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
25 september 2019 - 30 oktober 2019
Het bericht dat Provinciale Staten van Overijssel zich niet serieus genomen voelen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat
Lammert van Raan (PvdD), Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
15 augustus 2019 - 17 september 2019
Het bericht ‘Bij provincie heeft integriteit geen prioriteit’
Monica den Boer (D66)
Monica den Boer (D66)
26 juni 2019 - 21 augustus 2019
De stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de staat van de strafrechtketen
Michiel van Nispen (SP)
Michiel van Nispen (SP)

Alle
13 november 2019 - 19 december 2019
Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’
Frank Futselaar (SP)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
25 september 2019 - 30 oktober 2019
Het bericht dat Provinciale Staten van Overijssel zich niet serieus genomen voelen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat
Lammert van Raan (PvdD), Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
15 augustus 2019 - 17 september 2019
Het bericht ‘Bij provincie heeft integriteit geen prioriteit’
Monica den Boer (D66)
Monica den Boer (D66)
26 juni 2019 - 21 augustus 2019
De stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de staat van de strafrechtketen
Michiel van Nispen (SP)
Michiel van Nispen (SP)
21 mei 2019 - 28 mei 2019
Het bericht dat de provincie Utrecht meebetaalt aan campagnes
Ronald van Raak (SP)
Ronald van Raak (SP)
23 april 2019 - 14 mei 2019
De afgelopen Provinciale Statenverkiezingen
Albert van den Bosch (VVD), Tobias van Gent (VVD), Helma Lodders (VVD)
Albert van den Bosch (VVD), Tobias van Gent (VVD), Helma Lodders (VVD)
19 maart 2019 - 12 april 2019
De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'
Tom van der Lee (GL), Suzanne Kröger (GL)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
21 februari 2019 - 11 maart 2019
Het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is
Ronald van Raak (SP)
Ronald van Raak (SP)
30 januari 2019 - 20 februari 2019
De gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening
Roelof Bisschop (SGP)
Roelof Bisschop (SGP)
4 december 2017 - 15 december 2017
Integriteit van het lokaal bestuur in Limburg
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
3 oktober 2017 - 12 oktober 2017
Het besluit van de Provincie Noord-Brabant om vanaf 2018 een half miljoen te bezuinigen op de philharmonie zuidnederland
Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
11 april 2017 - 28 april 2017
Het bericht dat er binnen de gehele overheid is informatieveiligheid nodig is
Gijs van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
19 januari 2017 - 1 februari 2017
Het uitroepen van regenboogprovincies
Linda Voortman (GL)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
12 oktober 2015 - 23 november 2015
Het bericht dat gemeenten de geuroverlast van veehouderijen niet terug mogen dringen
Tjeerd van Dekken (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
5 juni 2015 - 15 januari 2016
Het bericht ‘Provincie belegt weer 50 miljoen’
Mark Harbers (VVD)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
26 mei 2015 - 18 juni 2015
De gevolgen van de reorganisatie bij de Belastingdienst voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg
Manon Fokke (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
4 februari 2015 - 11 maart 2015
Overmacht bij het niet tijdig melden van het uitrijden van ruige mest
Carla Dik-Faber (CU)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
8 december 2014 - 17 december 2014
De verschillen in faunabeleid tussen provincies
Marianne Thieme (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
26 augustus 2014 - 17 september 2014
Het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt windturbines te plaatsen
Barry Madlener (PVV)
11 juli 2014 - 3 september 2014
De sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie
Manon Fokke (PvdA)