Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

30307 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 februari 2011 - 1 maart 2011
Het bericht 'Jachten vast op Curaçao door limiet in haven'
Hero Brinkman (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 februari 2011 - 14 maart 2011
Het bericht dat de postbezorging op de BES eilanden in gebreke blijft door onduidelijkheid over postcodes
Wassila Hachchi (D66)
15 februari 2011 - 3 maart 2011
De aanbevelingen in het rapport van de Commissie Davids
Frans Timmermans (PvdA)
15 februari 2011 - 25 februari 2011
Het kiesrecht voor de Eilandsraad van niet-Nederlanders
Gerard Schouw (D66), Wassila Hachchi (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 februari 2011 - 9 maart 2011
De teruggeleiding van een meisje naar Guatemala
Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
15 februari 2011 - 8 maart 2011
De brugsimulator voor het Koninklijk Instituut voor de Marine
Wassila Hachchi (D66)
15 februari 2011 - 3 mei 2011
De band van de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken en Justitie met Hezbollah
Raymond de Roon (PVV), Louis Bontes (PVV)
15 februari 2011
Het koppelen van ontwikkelingsmiddelen aan politieke en militaire doelen
Kathleen Ferrier (CDA)
15 februari 2011 - 9 maart 2011
De mishandeling van een christelijke dissident in China
Joël Voordewind (CU)
15 februari 2011 - 7 maart 2011
Wapenhandel naar Egypte
Harry van Bommel (SP), Jasper van Dijk (SP)
15 februari 2011 - 1 maart 2011
Alternatieven voor rittenadministratie
Helma Neppérus (VVD)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
Het bericht dat de ophokuren voor scholieren in het voortgezet onderwijs nog steeds bestaan
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 februari 2011 - 19 april 2011
Uitspraken van de minister voor Immigratie en Asiel in de media over de zaak van Sahar Hbrahimgel
Gerard Schouw (D66), Hans Spekman (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Tofik Dibi (GL), Joël Voordewind (CU)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
De vertrouwenscrisis tussen de ondernemingsraad en bestuur bij Thuiszorg Groningen, en de sponsoring door deze organisatie van FC Groningen
Fleur Agema (PVV)
14 februari 2011 - 11 maart 2011
Het bericht "Iran: Christians imprisoned wothout charge"
Wim Kortenoeven (PVV), Harry van Bommel (SP), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
14 februari 2011 - 1 april 2011
Het feit dat apothekers in Noordwijk weigeren een patiënt van medicijnen te voorzien
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
14 februari 2011 - 26 april 2011
De onbevaarbaarheid van de Indische oceaan
Raymond Knops (CDA)
14 februari 2011 - 25 maart 2011
Het Besluit huisvesting
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
14 februari 2011 - 11 april 2011
De afwikkeling van de woekerpolisaffaire
Ronald Plasterk (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011
Het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan en angst voor liften
Léon de Jong (PVV), Harm Beertema (PVV)