Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28684 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 juli 2010
Het bericht dat instellingen studenten niet of foutief informeren over de hoogte van het collegegeld
Boris van der Ham (D66)
20 juli 2010 - 27 augustus 2010
Het bericht dat steeds meer zorginstellingen kosten aan bewoners doorrekenen voor zaken die vallen onder de AWBZ
Fleur Agema (PVV), Geert Wilders (PVV)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat steeds meer mantelzorgers stoppen met werken
Agnes Wolbert (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
20 juli 2010 - 31 augustus 2010
De (on)mogelijkheid om bedrijven die zich niet aan hun milieuvergunning houden, te kunnen sluiten
Esther Ouwehand (PvdD)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
20 juli 2010 - 4 augustus 2010
De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad in de ASMI-zaak voor de invulling van de Code Tabaksblat en de rol en taakvervulling van de Raad van Commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen
Ard van der Steur (VVD)
20 juli 2010 - 11 augustus 2010
Toegezegde gelden voor Haïti
Stientje van Veldhoven (D66)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
20 juli 2010 - 13 september 2010
Homo’s in zelfde straat aangevallen
Lilian Helder (PVV), Hero Brinkman (PVV)
20 juli 2010 - 11 augustus 2010
De bewapening van lokale milities in Afghanistan
Martijn van Dam (PvdA), Angelien Eijsink (PvdA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
20 juli 2010 - 11 augustus 2010
De gebrekkige informatievoorziening door onderwijsinstellingen over het collegegeld bij een tweede studie
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 juli 2010 - 15 september 2010
Het dragen van een niqaab
Ger Koopmans (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
16 juli 2010 - 10 augustus 2010
De conferentie over internetvrijheid in Parijs van 8 juli 2010
Mariko Peters (GL)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
16 juli 2010 - 29 juli 2010
Het mogelijke massaontslag bij Organon te Oss
Eddy van Hijum (CDA), Ad Koppejan (CDA)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
16 juli 2010 - 12 augustus 2010
Schending van het Venezolaanse luchtruim door een Nederlands vliegtuig
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
16 juli 2010
De toekomst van AT5
Jasper van Dijk (SP)
16 juli 2010 - 8 september 2010
Het bericht dat de meeste ’Marokkanengemeenten’ geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken
Sietse Fritsma (PVV)
16 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat er binnen “Amarant” (jeugd crisisopvang) asielzoekers worden opgevangen
Willie Dille (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 juli 2010 - 8 september 2010
Fraude met verblijfsvergunningen in het kader van de pardonregeling
Paul de Krom (VVD)
16 juli 2010 - 22 september 2010
De emissie-eisen voor tweewielers
Paulus Jansen (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 2 september 2010
Ophef over anti-glasnost brief Pachauri aan auteurs
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
16 juli 2010 - 4 oktober 2010
Het rapport ‘Convenant Benchmarking Energie-efficiency’: resultaten en vrijstellingen energiebelasting
Paulus Jansen (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)