Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28702 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
30 juli 2010 - 6 september 2010
De voormalig hoogleraar milieukunde en onderzoeker aan de Universiteit van Ottawa
Richard de Mos (PVV)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
30 juli 2010 - 6 september 2010
Het handelen van de inburgeringsdocent
Kathleen Ferrier (CDA), Ger Koopmans (CDA)
30 juli 2010 - 26 augustus 2010
Zwemmen in rivieren
Liesbeth van Tongeren (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
30 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het vakantiewerkonderzoek van FNV Jong
Sadet Karabulut (SP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
30 juli 2010 - 29 september 2010
Nieuwe feiten omtrent de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor bijen
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
30 juli 2010 - 23 september 2010
Proefboringen naar ‘onconventioneel gas’
Liesbeth van Tongeren (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
30 juli 2010 - 8 september 2010
Kanker en kindersterfte in Fallujah
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
29 juli 2010 - 27 augustus 2010
Inzet politie bij evenementen
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
29 juli 2010 - 27 september 2010
Naar aanleiding van de antwoorden op de Kamervragen van 30 juni 2010 inzake internetfilters
Fred Teeven (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
29 juli 2010 - 30 augustus 2010
Huisvesting van buitenlandse studenten in hotels
Eric Lucassen (PVV), Harm Beertema (PVV)
29 juli 2010 - 15 september 2010
Het VWA advies om contact met schapen te vermijden
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
29 juli 2010 - 8 september 2010
De jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faröereilanden
Esther Ouwehand (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
29 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat 17000 ouderen vereenzamen door de pakketmaatregelen
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
29 juli 2010 - 15 september 2010
Uitspraken van de president-commissaris van Organon
Paul Ulenbelt (SP)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
29 juli 2010
Het weigeren van toekomstige studenten door mbo-instellingen vanwege hun leeftijd
Manja Smits (SP)
28 juli 2010 - 23 augustus 2010
Het derde spoor bij Zevenaar
Ineke van Gent (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
28 juli 2010 - 22 september 2010
Het bij voorbaat uitsluiten van alleenstaanden voor een IVF-behandeling
Khadija Arib (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
28 juli 2010 - 24 augustus 2010
De Nederlandse interpretatie en implementatie van de Habitatrichtlijn
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
28 juli 2010 - 6 september 2010
De sluiting van de Spoedeisende Eerste Hulp
Margreeth Smilde (CDA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
28 juli 2010 - 22 september 2010
Het bij voorbaat uitsluiten van alleenstaanden voor een IVF-behandeling
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)