Kamervraag 2014Z15542

Over een nevenfunctie bij het comité van aanbeveling van het Gergiev festival

Ingediend 11 september 2014
Beantwoord 23 oktober 2014 (na 42 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z15542.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-312.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat u als Minister van Veiligheid en Justitie lid bent van het comité van aanbeveling van het Gergiev festival?1

  Bij mijn aantreden als bewindspersoon heb ik mijn nevenfuncties en nevenactiviteiten beëindigd. Het lidmaatschap van het comité van aanbeveling van het Gergiev festival bleek hierbij een omissie. Als Minister heb ik nimmer nevenfuncties of nevenactiviteiten actief uitgeoefend en organisaties waar mijn naam nog stond vermeld in het comité van aanbeveling heb ik gevraagd dit (alsnog) per direct te beëindigen en de vermelding van de website te verwijderen.

 • Vraag 2
  Klopt het dat deze nevenfunctie niet op uw curriculum vitae als Minister staat?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Heeft u deze nevenfunctie gemeld bij uw aanstelling als Minister?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bekleedt u andere nevenfuncties in besturen, comités en commissies die niet vermeld staan op uw curriculum als bewindspersoon? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de opvattingen van de heer Gegiev, die in openbare brieven de annexatie van de Krim actief steunt, evenals de anti-homowetgeving van president Poetin?

  Het standpunt dat hierboven wordt geschetst aangaande de annexatie van de Krim is contrair aan het Kabinetsstandpunt zoals eerder gedeeld met uw Kamer, recentelijk nog op 29 augustus jl.2 Zo is ook het standpunt van de heer Gergiev over de anti-homowetgeving in Rusland strijdig met het standpunt dat het Kabinet heeft ingenomen in de beantwoording van de Kamervragen van de leden Sjoerdsma en Dijkstra(beiden D66)3

 • Vraag 6
  Is het gepast om als Minister van Veiligheid en Justitie in een comité van aanbeveling te zitten van een festival dat om heer Gegiev draait en zijn naam draagt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 7 oktober 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over een nevenfunctie bij het comité van aanbeveling van het Gergiev festival (ingezonden 11 september 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z15542
Volledige titel: Over een nevenfunctie bij het comité van aanbeveling van het Gergiev festival
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-312
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over een nevenfunctie bij het comité van aanbeveling van het Gergiev Festival